VIKTIG INFORMASJON!

 

Kjøper av varmepumpe bør ikke velge denne med dette regnearket som eneste grunnlag.

Det er flere årsaker til dette og under følger noen av dem :

 

Generelle årsaker:

 

1.     Utvalget av pumper i dette regnearket er et begrenset utvalg etter kriterier som beskrevet

 i punkt 2. og 3.

2.     Pumpene skal ha vært eller er på Eurovent og Promotelec sine offentlige lister på nettet.

Utvalget er videre begrenset til inverterstyrte pumper med kjølemediet 410A. Det finnes

således flere inverterstyrte pumper som benytter 410A på Eurovent og Promotelec sine lister

som ikke er med og det finnes selvfølgelig gode pumper som benytter andre kjølemedier og

som ikke finnes i Eurovent og Promotelec sine lister.

3.     Utvalget er begrenset til pumper koblet sammen med innvendige veggmodeller av samme

"størrelsesorden". Det er stor grunn til å tro at noen av pumpene koblet til gulvmodeller eller

andre kombinasjoner av gulv og veggmodeller i forskjellig "størrelsesorden" vil gi bedre

energimessige løsninger. Dette faller spesielt "uheldig" ut for enkelte merker hvor utedelene

normalt selges i kombinasjon med andre gulv/vegg innedeler.

 

Beregningsmessige årsaker:

 

1.     Regnearket benytter en forenklet modell basert på tall fra Eurovent og Promotelec hvor

effektytelse og effektbehov for de enkelte pumpene sees på som en ren lineær funksjon

av utetemperaturen.

2.     Det er mildt sagt stor uenighet i bransjen (og andre miljøer) om verdien av tallene fra

Eurovent og særlig Promotelec.

Personlig må jeg tilstå at jeg verken har kompetanse eller nok innformasjon om dette til

å ta stilling til denne konflikten, MEN jeg konstaterer at dette er de eneste rimelig uavhengige

sammenlignbare tall for et større utvalg av pumper tilgjengelig for den jevne forbruker

(med unntak av tall fra Sveriges Provnings och Forskningsinstituti den grad de er offentliggjort).

3.     Som det går frem av punkt 1. og 2. Beregner ikke dette regnearket eksakte ytelser for

navngitte pumper. Verdiene må sees på som veiledende som gir et rimelig godt estimat for

lønnsomhet slik at bruker skal kunne avgjøre om dette i det hele tatt har noe for seg.

 

Andre årsaker:

 

1.     Pumpene har en del egenskaper som kan være vel så viktig for kunden. De gir normalt en

bedre varmefordeling, brenner ikke husstøv slik som enkelte panelovner samt renser luften.

En pumpe med et bedre luftrensefilter enn andre pumper kan for enkelte være avgjørende.

      2.   De fleste av innedelene til disse pumpene støyer/bråker/suser og da spesielt ved maks

            belastning (når de går for fullt). Lydnivået/type lyd kan for enkelte være avgjørende.

3.   Uansett valg av pumpe er dette en relativ ny teknologi både for kjøper og leverandør.

Å sikre seg at leverandør kan montere kvalitetsmessig riktig og følge opp eventuelle

tekniske problemer (service avtale/garanti osv) kan være vel så viktig som valg av pumpe.

4.   Regnearket sier intet om kvaliteten og dermed levetid for de enkelte pumpene.