Om produktet eller regnearket

 

Hoved-ideen bak arket har hele tiden vært å finne en form som gjør det mulig for den

vanlige forbruker uti fra opplysninger normalt tilgjengelig, å ende opp med et rimelig

bra estimat for lønnsomhet.

Samtidig har det vært ønskelig at de enkelte faktorene i beregningene skulle kunne la

seg manipulere av andre med bredere kunnskap om denne type beregninger slik at

arket kunne gi mer nøyaktige resultater.

Kompromisset mellom disse to ønskene har resultert i en form hvor arket i størst mulig

grad forslår rimelig gode verdier uten at disse nødvendigvis må velges.

 

Regnearket som sin tid startet som et forsøk på en tradisjonell varmetapsberegning

utviklet seg sakte til det er i dag ved å tilføye og fjerne små logiske moduler og

fremstår i dag (til tider selv for meg) som et lite "logisk" monster. Jeg ser ikke bort ifra

at arket kan inneholde mindre feil og jeg vil sette stor pris på om bruker av arket

rapporterer eventuelle feil tilbake til meg.

 

Regnearket er i stadig utvikling og gode ideer om hvordan brukervennligheten kan

økes eller annen konstruktiv kritikk mottas med takk.

 

Metodebeskrivelse og referanser finner man her

 

Regnearket er nu gratis for privatpersoner og ikke kommersielle interesser.

 

For salg til offentlige eller private organisasjoner gjelder egne avtaler.

 

Vilkår for bruk og priser finner man her