Siste nytt :

 

14/11 2004 :    Arket har nå fått to nye sider som gjør det mulig å beregne tillegsfyring og

sentralfyring (ved, parafin, pellets og olje).

12/1 2005 :      Ny Demo for beregning av 2004 er nu lagt ut.

4/2 2005 :        På grunn av konstruktiv kritikk fra fagfolk og testing av arket er nå store deler av

bruksanvisningen lagt inn i arket som merknader i teksten.

Dette for å øke brukervennligheten og gi en større forståelse for hvordan arket fungerer.

14/6 2005 :      Ny forenklet versjon foreligger nu. Enklere kan det ikke gjøres !

                        Ny Demo og Bruksanvisning for denne er nu tilgjengelig på nedlastingsområdet.

25/8 2005 :      Så feil kan man ta. Arket er nu ytterligere forenklet og alle sider og dokumenter på

hjemmesiden oppdatert.

6/12 2005 :      Arket er nu lagt ut som shareware og prisen satt ned til 260 kr.

26/10 2006 :    Grov omregningsfeil funnet i ved-beregningene på side 4 i arket.

                        Dette vil bli rettet opp i ny versjon (for 2006) som vil bli lagt ut en gang i november.

30/10 2006 :    Regnearket ble tidligere ferdig enn beregnet og ny versjon for bruk i resten av 2006

                        er nu lagt ut. Regnearket er nu gratis for privatpersoner og inneholder en ny ”modul”

                        som gjør det mulig og beregne pelletskaminer. Forhåpentligvis følger snart en

ny versjon som også skal omfatte nye rent-brennende vedovner.

03/02 2007 :    Ny versjon for bruk i 2007 er lagt ut. Denne har i tillegg til varmepumper og

pelletskaminer muligheten for å beregne nye rent-brennende ved/peisovner.

04/02/ 2007 :   Enkelte småfeil i netto nåverdibergningene rettet opp.

25/02/2007 :    Foretatt enkelte estetiske endringer.

28/09/2007 :    Ny versjon for resten av 2007 er nu lagt ut. Denne inneholder 3 nye sider som gjør

                        det mulig å sammenligne de tre forskjellige tiltak.

15/10/2007 :    Foretatt enkelte estetiske endringer.

22/10/2007 :    ADVARSEL : Diagrammene på de ”nye” sidene 29 og 30 kan i enkelte tilfeller vise

                        tilsynelatende merkelige og bisarre tall. Beregningene på side 31 er så vidt jeg kan se

allikevel korrekt og dette problemet vil i nærmeste fremtid bli løst.

23/10/2007 :   Den ”forvirrende” fremstilling som det advares mot over er nu rettet opp.

24/02/2008 :    Ny versjon for bruk i 2008 er nu lagt ut.

10/10/2008 :    Ny versjon for bruk i resten av2008 er nu lagt ut. Denne versjonen gjør det mulig å

                        estimere strømforbruk utenom oppvarming litt mer nøyaktig.

19/02/2009 :    Ny versjon for bruk i 2009 er nu lagt ut.

23/02/2009 :    Nye forbedrete korrigeringsfaktorer for nasjonal normal 1971 – 2000 lagt inn.

16/11/2010 :   Ny versjon for bruk i resten av 2010 er nu lagt ut. Denne versjonen har kommunale

                        korrigerigsfaktorer og beregner besparelse av systemvirkningsgraden til forskjell fra

                        tidligere versjoner som benyttet produksjonsvirkningsgrad.

05/12/2010      Feil i underliggende beregninger for celle Y139 funnet og rettet opp.

                        Så for dere ca 30 stk som har lastet ned arket i perioden 16/11 tom 5/12 vil pris på

                        energi fra varmepumpe som erstatter tillegsfyring være alt for lav.